Katrien Van Dycke

Integratief Therapeut 

Welkom,

Ik zie mezelf als een integratieve therapeut. Dit wil zeggen dat ik me niet laat inperken tot één bepaalde ideologie of methodiek. Ik geloof oprecht dat er in elke visie iets te zien en dat er van elke mens iets te leren valt. Op die manier speel ik graag in op het gedragsmatige, het denken, het voelen en op het systeem waarin je functioneert. We gaan samen met jou op zoek naar datgene wat voor jou het beste werkt. Dit vormt altijd het uitgangspunt van elke begeleiding.

Ik vind mijn cliënten en hun levensverhaal en vragen heel boeiend, zo kijk ik graag verder dan hun symptomen of eventuele diagnose. Ik hou van afwisseling en ben eerder een generalist dan een specialist en kies dus bewust om me niet te specialiseren in één iets. Het ligt in mijn natuur om kennis te verzamelen en die deel ik dan ook graag. Vaak vertrek ik vanuit een kader omdat ik geloof dat een mens naast voelen ook graag wil begrijpen. Ik wissel in mijn therapie spreken, uitleggen en oefenen met elkaar af. Methodieken of denkkaders die ik graag gebruik zijn:

  • Geweldloze communicatie

Via gedachten, gevoelens en behoeften leren verbindend en herstellend communiceren. Sociale en communicatie vaardigheden worden met deze methodiek versterkt. Deze methodiek vindt zijn basis terug bij grondlegger M. Rosenberg

  • Act-therapie

Is een combinatie van bewuster leren omgaan met je gedachten, je waarden en je tijd in het hier en nu om van daaruit eigen gewenst gedrag te kunnen uitvoeren.

  • Contextueel Therapeutisch werk

Werken met jezelf in relatie tot de anderen, op vlak van gezin, familie en generaties. Herkomst, context en opvoeding staan binnen deze methodiek centraal.

  • Oplossingsgerichte therapie

We vergroten uit wat wel werkt en  laten los wat niet werkt. Voor elk probleem wordt gezocht naar constructieve alternatieven. We gaan samen op zoek naar kleine veranderingen die vaak grote bewegingen teweegbrengen. De focus ligt dus op het versterken van je zelfvertrouwen en het creëren van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

  • Focussing

Deze werkvorm leert je focussen op je innerlijke wereld via je zintuigen, metaforen en beelden. Als mens hebben we vaak notie van hetgeen we denken en voelen met ons bewuste, maar het is ons onbewuste die een grote impact heeft op ons zijn. Als je graag dingen wilt veranderen aan je gedrag en/of je peroon dan dien je hier dus ook mee aan de slag te gaan.

  • Opstellingen

De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd vanuit verschillende invalshoeken.

Voor wie

  • Individueel

Iedereen vanaf 12 jaar, met één of meerdere klachten:

Stress & spanningen, Angst(en), fobieën, hyperventilatie –en/of paniekaanvallen, Slapeloosheid en piekeren, Burn-out, Bore-out, Pesterijen op het werk, Depressie, Lichamelijke pijnen zonder medische oorzaak, Gebrek aan zelfvertrouwen, Rouw –en verliesverwerking, Dwang –en controlegedachten, Traumaverwerking , Zelfmoordgedachten, Jezelf en/of anderen pijn doen (zelfverminking, …), Communicatieve problemen, Relationele problemen (partner, kinderen, collega’s, vrienden, …), Moeilijkheden rond hechting (verlatingsangst, verwerping, aantrekken/afstoten, moeite met loslaten)

Moeilijkheden met uw kinderen op school (Gedragsproblemen, pestproblematiek op en/of buiten school via sociale media, laag zelfbeeld, faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden, moeite met de klasgroep en/of vriendenkring, …)Andere psychische klachten.

Jouw investering

  • 70€/uur
  • Bij de meeste mutualiteiten terugbetaling mogelijk.
  • uit respect voor mijn tijd en dat van andere cliënten vragen we bij een annulatie binnen de 24u een volledige vergoeding.
© 2024 Practice the Inside - Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid