Johanna Slembrouck

Integratief Therapeut 

Welkom,

Ik ben dagelijks bezig met het begeleiden van mensen en hou van hun unieke zijnswijze. Geboeid luister ik naar hun drijfveren, dromen, angsten en verlangens. Ik hou ervan om samen met mensen te exploreren, te groeien en te creëren. Dit doe ik binnen mijn therapieruimte via allerlei methodieken, praktische tools en oefeningen. 

Ik hou ervan om samen met mensen in actie te gaan, samen uit te zoeken waar die verborgen beweging zit om terug verder te kunnen. Ik werk met allerlei blokkades binnenin de menselijke pysché en school mij jaarlijks bij om met nieuwe visies en methodieken aan de slag te gaan. 

Als integratief therapeut hou ik ervan om verschillende methodieken te integreren en eigen te maken. Op die manier blijft elke sessie boeiend en gevariëreerd. Enkele tools waar ik graag en vaak mee werk zijn:

 • Creatief Therapeutisch werken in de ruimte

De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd in een veilige omgeving en vanuit verschillende invalshoeken. Dankzij deze methodiek worden zowel gedachten als emoties letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht. Het zijn stimulerende oefeningen waardoor het bewustwordingsproces sneller plaatsvindt. Dankzij eigentijdse en verschillende visuaulisatietechnieken houd je inzichten langer vast en zet je deze vaker om in concreet gedrag.

 • Gesprekstechnieken:

Via gesprekken gaan we samen proberen tot inzichten te komen. Het is belangrijk zelf te begrijpen van waar bepaalde handelingen, gedragingen en emoties komen vooraleer je verder kan. Taal geven aan hetgeen er vanbinnen leeft is een eerste belangrijke stap. Als mens is het soms moeilijk om uit te spreken wat vanbinnen leeft, uit schaamte, schuld, onwetenheid of angst. Via bepaalde gesprekstechnieken gaan we op een veilige manier in verbinding jouw innerlijke wereld.

 • Contextueel Therapeutisch werk:

Werken met jezelf in relatie tot de anderen, op vlak van gezin, familie en generaties. Herkomst, context en opvoeding staan binnen deze methodiek centraal.

 • Opstellingen:

De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd vanuit verschillende invalshoeken. Deze methodiek werkt zeer goed bij het het exploreren van familiesystemen en het vastzitten binnen bepaalde thema’s waar gesprekstherapie soms geen uitweg meer biedt. We gaan via nieuwe, andere inzichten gaan kijken naar jouw blokkade.

 • Act-therapie:

Is een combinatie van bewuster leren omgaan met je gedachten, je waarden en je tijd in het hier en nu om van daaruit eigen gewenst gedrag te kunnen uitvoeren.

 • Oplossingsgerichte therapie:

Ik vergroot uit wat wel werkt en  laat los wat niet werkt. Voor elk probleem wordt gezocht naar constructieve alternatieven. We gaan samen op zoek naar kleine veranderingen die vaak grote bewegingen teweegbrengen. De focus ligt dus op het versterken van je zelfvertrouwen en het creëren van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

 • Geweldloze communicatie:

Via gedachten, gevoelens en behoeften leren verbindend en herstellend communiceren. Sociale en communicatie vaardigheden worden met deze methodiek versterkt. Deze methodiek vindt zijn basis terug bij grondlegger M. Rosenberg

 • Focusing:

Deze werkvorm leert je focussen op je innerlijke wereld via je zintuigen, metaforen en beelden. Als mens hebben we vaak notie van hetgeen we denken en voelen met ons bewuste, maar het is ons onbewuste die een grote impact heeft op ons zijn. Als je graag dingen wilt veranderen aan je gedrag en/of je peroon dan dien je hier dus ook mee aan de slag te gaan.

 • Psycho-educatie:

Hier krijg je uitleg over de werking van lichaam en geest in het algemeen of over thema’s die belangrijk voor je zijn in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld hechting, adhd, ass, hoogsensitiviteit, angstaanvallen, trauma, depressie, burn-out, bore-out, rouwen, vieren,…

 • Huistaken:

Het gebeurt dat ik opdrachten meegeef om thuis verder mee aan de slag te gaan. Ik bespreek deze dan tijdens de volgende sessie.

Voor wie

 • Individueel

Iedereen vanaf 12 jaar, met één of meerdere klachten:

Stress & spanningen, Angst(en), fobieën, hyperventilatie –en/of paniekaanvallen, Slapeloosheid en piekeren, Burn-out, Bore-out, Pesterijen op het werk, Depressie, Lichamelijke pijnen zonder medische oorzaak, Gebrek aan zelfvertrouwen, Rouw –en verliesverwerking, Dwang –en controlegedachten, Traumaverwerking , Zelfmoordgedachten, Jezelf en/of anderen pijn doen (zelfverminking, …), Communicatieve problemen, Relationele problemen (partner, kinderen, collega’s, vrienden, …), Moeilijkheden rond hechting (verlatingsangst, verwerping, aantrekken/afstoten, moeite met loslaten)

Moeilijkheden met uw kinderen op school (Gedragsproblemen, pestproblematiek op en/of buiten school via sociale media, laag zelfbeeld, faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden, moeite met de klasgroep en/of vriendenkring, …)Andere psychische klachten

 • Koppels

Communicatieve problemen, Relationele problemen en/of Seksuele problemen

Jouw investering

 • 70€/uur
 • Bij de meeste mutualiteiten terugbetaling mogelijk
 • uit respect voor mijn tijd en dat van andere cliënten vragen we bij een annulatie binnen de 24u een volledige vergoeding.
© 2024 Practice the Inside - Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid