Wat

We geven je graag een greep uit onze verschillende werkvormen. Net zoals wij zijn deze onvolledig en steeds in ontwikkeling. Wij willen graag verder groeien, daarom scholen we ons steeds bij.

Creatief coachen in de ruimte:

De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd in een veilige omgeving en vanuit verschillende invalshoeken.Dankzij deze methodiek breng je je coachee letterlijk en figuurlijk in beweging. Het zijn stimulerende oefeningen waardoor het bewustwordingsproces sneller plaatsvindt. Dankzij eigentijdse en verschillende visuaulisatietechnieken houd je inzichten langer vast en zet deze vaker om in concreet gedrag.

Gesprekstechnieken:

Via gesprekken gaan we samen proberen tot inzichten te komen. Het is belangrijk zelf te begrijpen van waar bepaalden handelingen, gedragingen en emoties komen vooraleer je verder kan.

Psycho-educatie:

Hier krijg je uitleg over de werking van lichaam en geest in het algemeen of over thema’s die belangrijk voor je zijn in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld hechting, adhd, ass, … Ervaringsgerichte activiteiten: Via verschillende activiteiten leren we je ervaringen voelen die gebonden zijn aan je persoonlijke gedachten, vragen, ideeën en problemen.

Oplossingsgericht coachen:

We vergroten uit wat wel werkt en  laten los wat niet werkt. Voor elk probleem wordt gezocht naar constructieve alternatieven. We gaan samen op zoek naar kleine veranderingen die vaak grote bewegingen teweegbrengen. De focus ligt dus op het versterken van je zelfvertrouwen en het creëren van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Focusing:

Deze werkvorm leert je focussen op je innerlijke wereld via je zintuigen, metaforen en beelden. Als mens hebben we vaak notie van hetgeen we denken en voelen met ons bewuste, maar het is ons onbewuste die een grote impact heeft op ons zijn. Als je graag dingen wilt veranderen aan je gedrag en/of je peroon dan dien je hier dus ook mee aan de slag te gaan.

 EMDR:

Grote en/of kleine trauma (beelden) worden via herbeleving en oogbewegingen volgens een vast protocol ontladen en verwerkt.

Geweldloze communicatie:

Via gedachten, gevoelens en behoeften leren verbindend en herstellend communiceren. Sociale en communicatie vaardigheden worden met deze methodiek versterkt. Deze methodiek vindt zijn basis terug bij grondlegger M. Rosenberg

  Opstellingen:

De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd vanuit verschillende invalshoeken.

  Contextueel Therapeutisch werk:

Werken met jezelf in relatie tot de anderen, op vlak van gezin, familie en generaties. Herkomst, context en opvoeding staan binnen deze methodiek centraal.

TRE:

Een reeks van zes oefeningen die trillingen kunstmatig opwekken waardoor spanningsklachten gerelateerd aan trauma afnemen.

Huistaken:

Het gebeurt dat we opdrachten meegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. We bespreken deze dan tijdens de volgende sessie.

Met al deze verschillende werkvormen richten we ons vooral op het proces, het resultaat komt vanzelf. Binnen een proces kunnen er dus zeker periodes van stilstand, rust en zelfs achteruitgang bestaan, als die er zijn, zijn ze nodig om tot nieuwe stappen te kunnen komen.

Voor wie

Individueel

Iedereen vanaf 12 jaar, met volgende klachten:

Stress & spanningen

Angst(en), fobieën, hyperventilatie –en/of paniekaanvallen

Slapeloosheid en piekeren

Burn-out

Bore-out

Pesterijen op het werk

Depressie

Lichamelijke pijnen zonder medische oorzaak

Gebrek aan zelfvertrouwen

Rouw –en verliesverwerking

Dwang –en controlegedachten

Traumaverwerking (EMDR)

Zelfmoordgedachten

Jezelf en/of anderen pijn doen (zelfverminking, …)

Communicatieve problemen

Relationele problemen (partner, kinderen, collega’s, vrienden, …)

Moeilijkheden rond hechting (verlatingsangst, verwerping, aantrekken/afstoten, moeite met loslaten)

Moeilijkheden met uw kinderen op school (Gedragsproblemen, pestproblematiek op en/of buiten school via sociale media, laag zelfbeeld, faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden, moeite met de klasgroep en/of vriendenkring, …)Andere psychische klachten

Koppels

Communicatieve problemen

Relationele problemen

Seksuele problemen

Kostprijs

70€/uur

Bij de meeste mutualiteiten terugbetaling mogelijk.

© 2024 Practice the Inside - Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid