Workshops

Practice the Circle

Gericht op het creëren van een positief werkklimaat


Wil je als school, bedrijf of non-profitorganisatie inzetten op een positief klimaat maar weet je niet altijd goed hoe. Inzetten op de cirkelmethodiek heeft je alvast een goeie boost. Het is een relatief eenvoudig aan te leren methodiek waarna oefening vereist is. Na een korte theoretische toelichting over het waarom en het hoe van de cirkelgesprekken gaan we meteen praktisch aan de slag.
Iedereen stapt mee in de ervaring en legt op die manier de basis om zelf met zijn en/of haar team, bedrijf, organisatie en/of klasgroep de cirkelmethodiek toe te passen.

Practice Communication

Spreken en luisteren we wel écht?


In deze module vindt er een theoretische en praktische uitwerking plaats van hoe we als directie, coördinator, verantwoordelijke, leerkracht en/of begeleider echt kunnen spreken en luisteren met onze werknemers, collega's en/of leerlingen. Hoe kunnen we op een positieve manier communiceren met elkaar, meningsverschillen en conflicten omzetten in binding in plaats van escalatie..

Practice with your team

Een groepsopdracht is nooit zomaar een opdracht!


In deze module gaan we teamversterkend te werk met korte groepsopdrachten en daaraan gekoppelde reflecties. Het verschil met andere teambuildingsdagen zit hem in de reflectiemethodiek(en) die wij aanbieden na vrijwel iedere opdracht. Er kunnen verschillende soorten reflecties en/of methodieken aan bod komen. Er kan ook gekozen worden om verdiepend te werken met één reflectiemethodiek. De reflectiemethodieken staan altijd in functie van het beter leren kennen van jezelf, de ander en jezelf in relatie tot de ander en/of je organisatie waarin je functioneert..


Praktisch:
  • Elke module is theoretisch onderbouwd, maar wordt ervaringsgericht gegeven. Door het ervaringsgericht karakter ligt het ideaal aantal deelnemers tussen de 8-14 personen.
  • Duur standaard module: 9u – 16.30u
  • Locatie: Gent of ter plaatse
  • Kostprijs: €750 (syllabus en broodjeslunch inbegrepen)

•••