Visie


"Practice the Inside"
is ontstaan vanuit twee geëngageerde mensen die besloten de handen in elkaar te slaan om hun creativiteit, vitaliteit en positieve energie die ze voelen tijdens het jarenlang begeleiden van mensen met sociaal –emotionele gedragsproblemen om te zetten in eigentijdse, constructieve therapie.

Met Practice the Inside zien we de mensen bewegen binnen de driehoek zichzelf, de ander en de maatschappij. Conflicten tussen en/of met deze drie componenten zijn hierdoor vanzelfsprekend. Soms halen ze ons dagdagelijks leven uit balans.
Wij schenken doorheen de therapie de nodige aandacht aan deze al dan niet bewust of onbewuste conflicten. Inzicht en verwerking hiervan maakt persoonlijke groei vaak opnieuw mogelijk.
Wij geloven dat mensen niet zomaar doen wat ze doen. Vaak zitten ze verstrengeld in hun eigen gedachten, leefwereld en systemen waardoor ze geen zicht meer hebben op hun eigen denken, voelen en handelen.
De kracht om die neerwaartse spiraal om te keren zit volgens ons in de mens zelf en kan aan de hand van iemand die meedenkt, begeleidt en coacht opnieuw aangesproken worden. Wij zien onze cliënten als gelijken en gaan samen op zoek naar mogelijkheden en kansen om zichzelf telkens verder te kunnen ontplooien.
Hierdoor gebeurt de begeleiding steeds op maat en verloopt ook telkenmale anders dit naar gelang de problematiek. We leggen de focus op de mens en zijn ‘Inside’!

Iedereen heeft de intrinsieke behoefte om iemand te willen, mogen en kunnen zijn. Waarbinnen gevoelens van intens geluk, plezier, liefde en vriendschap kunnen beleefd worden. Wij geloven dat de basis van ieders kracht ligt in het fundamenteel zelfbeeld. Een positief zelfbeeld hebben we niet enkel nodig om te worden wie we willen zijn, maar het helpt ons eveneens om te gaan met negatieve ervaringen en tegenslagen die deel uit maken van het leven.
Om ons zelfbeeld te versterken is het enerzijds nodig inzicht te krijgen in de mechanismen die ons zelfbeeld durven saboteren, anderzijds dienen positieve ervaringen opgedaan te worden, maar bovenal dient men te geloven dat het anders kan!


•••