Individuele psychotherapie


Mensen helpen groeien op sociaal en emotioneel vlak is volgens ons de basis van elke psychotherapie. Elke mens is uniek. Zo werkt het ene beter dan het andere, afhankelijk van de aard en het proces waarin je je bevindt. We laten ons dan ook niet inperken tot één bepaalde ideologie of methodiek. Om jou begeleiding op maat te kunnen geven, volgen we verschillende opleidingen. Op die manier spelen we in op het gedragsmatige, het denken, het voelen en op het systeem waarin je functioneert. We gaan samen met jou op zoek naar datgene wat voor jou het beste werkt. Dit vormt altijd het startpunt van de begeleiding.

We geven je graag een greep uit onze verschillende werkvormen. Net zoals wij zijn deze onvolledig en steeds in ontwikkeling. Wij willen graag verder groeien, daarom scholen we ons steeds bij.

Creatief coachen in de ruimte:
De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd in een veilige omgeving en vanuit verschillende invalshoeken.

Gesprekstechnieken:
Via gesprekken gaan we samen proberen tot inzichten te komen. Het is belangrijk zelf te begrijpen van waar bepaalden handelingen, gedragingen en emoties komen vooraleer je verder kan.

Psycho-educatie:
Hier krijg je uitleg over de werking van lichaam en geest in het algemeen of over thema’s die belangrijk voor je zijn in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld hechting, adhd, ass, … Ervaringsgerichte activiteiten: Via verschillende activiteiten leren we je ervaringen voelen die gebonden zijn aan je persoonlijke gedachten, vragen, ideeën en problemen.

Focusing:
Deze werkvorm leert je focussen op je innerlijke wereld via je zintuigen, metaforen en beelden. Als mens hebben we vaak notie van hetgeen we denken en voelen met ons bewuste, maar het is ons onbewuste die een grote impact heeft op ons zijn. Als je graag dingen wilt veranderen aan je gedrag en/of je peroon dan dien je hier dus ook mee aan de slag te gaan.

EFT:
Emotional freedom techniques of bevrijdingstechniek, is een vorm van emotionel acupressuur. Het is een methode die de lichamelijke spanning of emotionele lading van een probleem, klacht of trauma doet afnemen.

TRE:
Een reeks van zes oefeningen die trillingen kunstmatig opwekken waardoor spanningsklachten gerelateerd aan trauma afnemen.

Emdr:
Ontladen van trauma’s via herbeleving en oogbewegingen volgens een vast protocol.

Geweldloze communicatie:
Via gedachten, gevoelens en behoeften leren verbindend communiceren.

Contextueel werken:
Werken met jezelf in relatie tot de anderen, op vlak van gezin en familie.

Opstellingen:
De probleemsituatie, stelling of gedachte wordt zichtbaar uitgezet aan de hand van stoelen en/of ander materiaal. Deze wordt opnieuw beleefd vanuit verschillende invalshoeken.

Huistaken:
Het gebeurt dat we opdrachten meegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. We bespreken deze dan tijdens de volgende sessie.


Met al deze verschillende werkvormen richten we ons vooral op het proces, het resultaat komt vanzelf. Binnen een proces kunnen er dus zeker periodes van stilstand, rust en zelfs achteruitgang bestaan, als die er zijn, zijn ze nodig om tot nieuwe stappen te kunnen komen.

‘De kracht van Practice the Inside helpt mensen, jongeren en jongvolwassenen daar waar men gestopt is te geloven!’

•••