Intervisie


Binnen intervisie behandelen we problemen die zich op de werkvloer voordoen. Je krijgt coaching rond jouw persoonlijk functioneren en je functioneren binnen je team. Je leert daarnaast beter worden in je job door te leren van elkaar, je maakt elkaar inhoudelijk sterker. Je denkt als groep mee over een probleem en/of een praktijksituatie. De ervaring van het werken met deze methode verrijkt je professioneel functioneren.

•••